Afgelopen week was ik in de gelegenheid om een klein rondje te rijden ten noordwesten van Arnhem. Stijf havikskruid, Hieracium sect. Tridentata begint te bloeien, en ik wilde zien of er duidelijk verschillende taxa zijn te vinden. Van het Openluchtmuseum, via Oosterbeek en Wolfheze naar Schaarsbergen verzamelde ik 6 collecties uit de sectie Tridentata en thuis determineerde ik ze met de sleutel van Zahn die we eerder op dit blog presenteerden.

De oogst verbaasde me: naast Hieracium tridentatum, de algemeenste soort uit de sectie in Nederland, bleken 3 collecties te behoren tot H. pseudoconspicuum“, 1 tot H. megachaetoides” en 1 lijkt zeer sterk op H. gratiosum Winst.

Hieracium pseudoconspicuum” werd in het overzicht van Van Soest maar van 2 plekken genoemd (waaronder Arnhem!). Het taxon werd beschreven uit ons land, en er is dus geen naam op soortsniveau beschikbaar. Hetzelfde geldt overigens voor H. megachaetoides“, die in het overzicht ook maar van twee plekken werd genoemd (Ubbergen en Geulhem). Dit taxon is al jaren ook bekend van Wageningen en blijkt tot in Salland voor te komen. De exacte verspreiding van beide taxa is echter nog onduidelijk.

De zesde collectie lijkt heel sterk op H. gratiosum, een taxon dat ontbreekt in het overzicht van Van Soest. Zahn noemt het echter (als H. laevigatum subsp. tridentatum var. gratiosum) voor Nederland, en wel van Doorn. Wellicht dat ook deze soort, die zijn hoofdverspreiding heeft in Sleeswijk-Holstein en voorkomt tot in Denemarken (Schou 2001), een ruimere verspreiding heeft in Nederland.

Wellicht dat deze “schone oogst” een aanmoediging is om beter naar Hieracium sect. Tridentata te kijken? We houden ons aanbevolen voor (goed verzameld) materiaal!


Foto: herbariummateriaal van Hieracium cf. gratiosum van Schaarsbergen