Hieracium monstrosum werd door de Zweed Nils Hylander beschreven in zijn dissertatie over graszaadneofieten in Zweedse parken. Hoewel hij de soort maar van één park beschrijft, blijkt het in nog een park in Zweden voor te komen, maar Hylander beschreef de planten van deze plek – in hetzelfde boekwerk! – als een afzonderlijke soort, namelijk als H. densiglandulum. De Zweedse Hieracium-kenner Tyler synonymiseerde beide soorten in dit artikel: http://www.sekj.org/PDF/anbf41/anbf41-103.pdf.

Buiten Zweden was Hieracium monstrosum nooit gevonden, hoewel Hylander vermoedde dat deze soort afkomstig moest zijn uit Midden- of West-Europa, uit het gebied vanwaar het graszaad afkomstig was. In het herbariummateriaal van Herbarium Haveman herkende Tyler deze soort echter ook! Dit materiaal is afkomstig uit het park van Paleis het Loo, waar enkele honderden planten groeien. Bij een revisie van het materiaal van Hieracium sect. Hieracium in Herbarium Haveman werd bovendien materiaal aangetroffen in de stapel ongedetermineerd planten, en wel van Kasteel Hackfort in de Achterhoek.

Ook in Nederland kan deze soort waarschijnlijk als graszaadneofiet beschouwd worden, die in de 18 of 19 eeuw ingevoerd is met graszaad. Wellicht dat Hieracium monstrosum in meer parken gevonden kan worden. Zaak om alle bekende plekken met H. ‘murorum’ in parken en bij buitenhuizen nog eens na te lopen komend voorjaar!