Stijf havikskruid – Hieracium sect. Tridentata – is in Nederland zeer vormenrijk. Door Van Soest worden niet minder dan 28 taxa onderscheiden, waarvan maar liefst 13 voor het eerst beschreven werden voor de wetenschap. Dit lijkt een algemeen verschijnsel in de sectie Tridentata, waarin veel taxa optreden met kleine tot zeer kleine arealen.

De sleutel die Van Soest presenteert in 1927 omvat niet alle soorten, doordat hij in 1930 nieuwe soorten presenteert. Daarom hebben we de sleutel die Zahn in 1935 maakte omgebouwd voor de Nederlandse taxa. Geen eigen werk dus, maar een samenvatting van het werk van Zahn. En deze sleutel is te vinden in de bijgevoegde link.

Daarbij ook een oproep: Stijf havikskruid wordt weinig verzameld, terwijl er veel in te ontdekken valt. Het is dus altijd goed om herbariummateriaal te verzamelen van deze ondergewaardeerde groep planten!