Op de website is een link toegevoegd naar pdf’s van de revisie van Van Soest in het tabblad met literatuur. Van Soest was de eerste die een overzicht gaf van de rijkdom van apomictische havikskruiden in on land. Voor het opstellen van de Flora van Arnhem liep hij er tegen aan dat hij niet alles goed op naam kon brengen, en hij zocht daarom contact met de Hieracium-goeroe van dat moment, Karl Hermann Zahn uit Karlsruhe. Dat resulteerde in een revisie van alle Hieracium-materiaal in het herbarium van de Nederlandse Botanische Vereniging en in het beschrijven van een aantal nieuwe taxa voor de wetenschap.

De revisie leidde tot een overzicht dat in 4 delen verscheen in het Nederlandsch Kruidkundig Archief aan het eind van de vorige eeuw en 3 hiervan, met de behandeling van de ‘echte’ havikskruiden (Hieracium sect. Hieracium) staan nu als pdf op de website.

Toen Van Soest naar het Haagse verhuisde – hij ging werken voor de defensieafdeling van TNO, voor de ontwikkeling van radar – liet hij het werk aan Hieracium voor wat het was, en wijdde hij zijn botanische aandacht vooral op paardenbloemen. Tenslotte zijn die wel, en havikskruiden niet in overvloed te vinden in de duinen. Na Van Soest heeft niemand meer aan Hieracium gewerkt.

Van Soest eind jaren 20, begin jaren 30 van de vorige eeuw (website MuseumWaalsdorp.nl)