Vandaag zijn we – Iris en Rense – met Petra van der Wiel in West-Brabant op zoek geweest naar havikskruiden. Uit deze hoek is uit het verleden weinig bekend van de diversiteit aan havikskruiden, maar er is één soort uit deze omgeving beschreven die alleen maar van de typecollectie bekend is: Hieracium [lachenalii subsp.] batavicum. Verzameld in het Liesbos in 1897, waarschijnlijk door Vuijck, en door Zahn beschreven als nieuw taxon.

De eerst plek die we bezochten, tegen het Liesbos, leverde een grote populatie op van een soort uit de sectie Vulgata die erg veel overeenkomst vertoont met het typemateriaal van H. batavicum! De vraag is natuurlijk of het hier om een goede soort gaat, maar nog steeds lijkt hier een populatie havikskruiden voor te komen die aan het eind van de 19e eeuw hier ook voorkwam! Nauwkeurige vergelijking met het typemateriaal moet duidelijk maken of het hier werkelijk H. batavicum betreft. Daarnaast moet het materiaal vergeleken worden met verwante taxa, vooral met H. scanicum, die wel wat lijkt op H. batavicum.

Op landgoed Zoomland verzamelden we H. cardiophyllum, die niet uit deze hoek bekend was. Daarmee was het een uitzonderlijk goede middag!

Foto: groeiplaats van Hieracium cardiophyllum op landgoed Zoomland. Foto: P. v.d. Wiel.