Sinds 2010 zijn we bezig met de revisie van de Nederlandse Hieracia.
Doordat na Van Soest niemand zich meer diepgaand met het geslacht heeft
bezig gehouden, is het onbekend welke taxa nu, ruim 80 jaar nadat Van Soest
zijn onderzoek uitvoerde, nog in Nederland voorkomen. Om sneller een goed beeld te krijgen van de
nog aanwezige diversiteit vragen we hulp bij het verzamelen van materiaal en
dit naar ons op te sturen (Dienst Vastgoed Defensie t.a.v. Rense Haveman of Iris de Ronde Postbus 47 6700AA Wageningen).

Let bij het verzamelen op het
volgende:

·
Verzamel alleen als de populatie voldoende groot
is om enkele exemplaren te missen
·
Verzamel enkele (2 a 3) exemplaren tijdens de
hoofdbloei (liefst meerdere bloeiende hoofdjes). Verzamel geen maaivormen.
·
Noteer de exacte locatie en gegevens over de
standplaats
·
Droog het materiaal netjes tussen kranten
·
Bij kleine populaties niet verzamelen, maak
gedetailleerde foto’s van de bladeren en de hoofdjes.