In 1917 verzamelde Tap in de omgeving van Valkenburg a/d Geul een Hieracium die door Zahn werd gedetermineerd als H. murorum ssp. exotericoides. Deze vondst werd vermeld in het eerste deel van het overzicht van Van Soest in het Nederlands Kruidkundig Archief. In het vierde deel van dit overzicht meldde Van Soest: “Deze is door mij in 1927 teruggevonden bij Geulhem, waarschijnlijk op dezelfde plaats, waar Tap haar vroeger verzamelde.”

De Wever noemt de soort van één plek op een “kalkhelling langs de Geul, ongeveer waar vroeger de verliefde bomen stonden.” Tijdens de inspectie van kansrijke plekken afgelopen week werden door ons ongeveer 20 planten van Hieracium exotericoides gevonden, “waarschijnlijk op dezelfde plaats, waar Tap haar vroeger verzamelde.”

Teruggevonden, na 86 jaar in de vergetelheid!